sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Mikä on Ihmeiden Oppikurssi?

Ihmeiden Oppikurssin vastaanotti sisäisenä saneluna 1960- ja 70-luvun taitteessa seitsemän vuoden aikana Helen Schucman. Heleniä avusti sanelun puhtaaksikirjoittamisessa William Thetford. He toimivat New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston psykologian professoreina. Kurssin sanelija ei kirjassa esittele itseään, eikä kirjan kannessa lue tekijän nimeä, mutta jonkin verran kirjaa luettuaan tulee täysin vakuuttuneeksi siitä, että sanelijana on toiminut sielu, joka eli maapallolla aikoinaan Jeesus Nasaretilaisena tunnettuna henkilönä. Ihmeiden Oppikurssin merkittävyyttä kuvastaa se, että useat nykyajan henkisten kirjojen kirjoittajat viittaavat siihen omissa teoksissaan. Kurssin suomentaja Pirkko Pelkonen kertoo kirjassaan "Ihmeiden Oppikurssia selkosuomeksi I" seuraavaa:

"Se on radikaali henkinen ajattelumalli, jossa lähes kaikki asiat ovat juuri päinvastoin kuin miten me olemme ne oppineet elämämme eri auktoriteeteilta."

Jeesushan oli oman aikansa radikaali!

Opettajan käsikirjan sivuilla 62-63 Jeesus sanoo:

"Jeesuksen Kristuksen nimi on sellaisenaan vain symboli. Mutta se edustaa rakkautta, joka ei ole tästä maailmasta. Se on symboli, jota voit turvallisin mielin käyttää korvaamaan kaikkien rukoilemiesi jumalien nimet. Jeesus on näyttänyt tien. Miksi haluaisit aloittaa alusta, kun hän on jo tehnyt matkan puolestasi. Tämä kurssi on tullut häneltä, koska hänen sanansa ovat saavuttaneet sinut kielellä, jota voit rakastaa ja ymmärtää. Jeesus on tullut täyttämään sinun tarpeesi. Hänestä löydät Jumalan Vastauksen."

Helen Schucman, Kurssin sanelun vastaanottaja, oli ateisti. Uskonnolla, uskomisella tai ei-uskomisella ei siis ole mitään tekemistä Pyhän Hengen Äänen kuulemisen kanssa. Kenneth Wapnickin kirjoittamassa Helenin elämänkerrassa sanotaan:


"On olemassa monia kirjoja, joita sanotaan kanavoiduiksi. Useimmiten tekstin alkulähteeksi väitetään kyseisen kanavoijan henkiopasta, toisinaan Neitsyt Mariaa, joskus erilaisia arkkienkeleitä. Tuskin kukaan on aikaisemmin väittänyt saaneensa tekstiä suoraan Jeesukselta. Mutta Ihmeiden Oppikurssin kanavoija Helen tiesi, että teksti tuli hänelle Jeesukselta. Siksi hänen kanavoimassaan kirjassa ei esiinny kirjailijan nimeä. Helen ei halunnut eikä voinut ottaa siitä kunniaa itselleen. Itse asiassa hän halusi pitää koko kirjan salassa."

Ihmeiden Oppikurssin Johdannossa on kaksi yllättävää väittämää:

"Tämä on ihmeiden oppikurssi. Se on pakollinen kurssi. Vapaaehtoista on vain se, milloin sen suoritat." ja "Tämä kurssi voidaan tiivistää hyvin yksinkertaisella tavalla seuraavasti: "Mitään todellista ei voi uhata. Mitään epätodellista ei ole olemassa. Siinä on Jumalan rauha". 

Ensimmäinen väittämä ei tarkoita, että jokaisen tulisi opiskella juuri tämän kirjan avulla, vaan että jokainen omassa elämässään tavalla tai toisella tulee aikanaan käymään Kurssin asiat lävitse. Mutta miksi et ottaisi avuksesi Kurssia, joka on annettu juuri tähän tarkoitukseen? Silloin opiskelu on johdonmukaista, eikä sieltä täältä summittaista etsimistä. Toki kaikki tiet vievät perille, mutta usein unohdetaan, että toiset tiet ovat pidempiä kuin toiset.

Ihmeiden Oppikurssi on mielen muutoksen kurssi. Kurssin mukaan mieli on meidän Todellisuuteemme, Äärettömään Henkeen liittyvä ominaisuus. Uskoessaan olevansa erossa Jumalasta ihminen luulee omaavansa erillisen mielen, johon hän on koonnut kaikesta menneessä kokemastaan uskomuksia ja luuloja. Ne muodostavat Kurssin mukaan yksilön ajattelumallin eli egon. Ajattelumallin muodostamat uskomukset tulisi oikaista ja tehdä tekemättömäksi. Kurssin mukaan oikaisu tapahtuu ihmisen kokemien ihmeiden tuloksena ja tekemättömäksi tekeminen anteeksiannon kautta. Prosessin tuloksena ihmisen oma ajattelumalli eli ego vähenee häviten lopuksi kokonaan. Tällöin ihminen kokee ykseyttä kaiken kanssa eli palaa Ykseyteen, Alkulähteeseensä, "Kotiin". Hän ymmärtää ja kokee olevansa ääretön henki, joka käyttää itsensä ilmentämiseen kehoa, mutta ei ole erillinen keho.

Ihmeiden Oppikurssi -kirja koostuu kolmesta osasta: Teksti, Oppilaan työkirja ja Opettajan käsikirja. Tekstiosa koostuu 770 sivusta, Oppilaan työkirja 530 sivusta ja Opettajan käsikirja 100 sivusta.

TEKSTIOSA sisältää kaiken oleellisen mielen muutokseen tarvittavan tiedon. Aluksi teksti vaikuttaa "vaikealukuiselta" pitkien virkkeiden ja erikoisten lauserakenteiden, kuten mm. kaksoiskiellon käytön vuoksi. Tämä on kuitenkin kirjan "suola", koska se vaatii lukijalta tarkkaavaisuutta ja pohtimista, jotta tekstin sanoma tulisi ymmärretyksi. Kirjan kieli on tarkoituksella "ajatonta kieltä" (kieli muuttuu aikojen saatossa - tämän huomaa lukiessa sata vuotta sitten kirjoitettua kieltä).

Kurssissa käytetään kristinuskosta tuttuja käsitteitä kuten Jumala, Kristus, Jumalan Poika, Pyhä Henki, Sovitus, Pelastus, Taivas jne. Tämä on välttämätöntä, koska kirja on suunnattu pääasiassa länsimaisille ihmisille, joille tunnetuin uskonnollinen viitekehys on kristinusko. Näihin kristinuskoon liittyviin käsitteisiin liittyy ihmisillä virheellisiä ja oikaisua vaativia uskomuksia.

Kurssi on hyvin armollinen ja lohdullinen. Se kertoo meidän kaikkien olevan pohjimmiltaan samanarvoisia Jumalan Poikia. Ero on siinä, että jotkut tietävät sen ja suurin osa ihmisistä ei sitä tiedä. Kuinka Jumalalla, Rakkaudella, voisi olla eriarvoisia lapsia? Tässä tietoisuuden tilassa ihmiset eroavat toisistaan ainoastaan erilaisiin uskomuksiin perustuvien ajatusmallien perusteella. On ajatusmalli millainen tahansa, siitä on tarkoitus luopua.

Ihmeiden Oppikurssi on poikkeuksellinen teos, joka kertoo ihmisen tämänhetkisen tilan ja tavoitteen lisäksi myös menetelmän, miten tavoitteeseen pääsee. Kurssi opettaa, että yksilö on joka hetki JOKO oman ajattelumallinsa eli egonsa TAI Todellisuutensa eli Pyhän Hengen ohjauksessa. Ihmisellä on joka hetki, joka minuutti, joka sekuntti mahdollisuus valita ohjaajansa: Joko se, joka ei tiedä mitään tai Hän, Joka tietää kaiken. Kurssin mukaan tämä valinta on ihmisen ainut vapaa valinnanmahdollisuus. Hengen valinta ohjaajaksi on Kurssin mukaan ainut tie, joka voi vapauttaa ihmisen jälleensyntymien ketjusta. Näin ihminen ei kehon jättämisen jälkeen siirrykään henkimaailmaan, vaan palaa Ykseyteen, "Kotiin", Valoon Isän luo.

OPPILAAN TYÖKIRJA koostuu 365 harjoituksesta: Yksi harjoitus jokaiselle vuoden päivälle. Ohjeena on tehdä yksi harjoitus päivässä - ei useampia, sillä mielelle tulee antaa aikaa muuttua. Harjoituksia on tarkoitus tehdä osana arkea, jokaisena päivänä, jotta mieli harjaantuu yhä useammin valitsemaan Rakkauden - ja harjoittelun tuloksena siitä tulee "rutiinia" - iloista ja helppoa! Työkirjan teksti on yleisesti ottaen helpompaa, joten harjoitusten tekemisen voi aloittaa heti alussa. Työkirjan harjoitukset liittyvät samoihin käsitteisiin ja ajatuksiin, joita Tekstiosassa käsitellään. Työkirjan Johdanto-osassa on hyvin vapauttava ohje:

"Tulet huomaamaan, että sinun on vaikea uskoa joihinkin ajatuksiin ja opetuksiin, joita työkirjassa esitetään, ja jotkut niistä saattavat näyttää kerrassaan hätkähdyttäviltä. Älä välitä siitä. Ainoa asia, jota sinulta pyydetään on, että sovellat opetuksia annettujen ohjeiden mukaisesti. Sinua ei pyydetä arvostelemaan niitä millään lailla. Sinua pyydetään vain käyttämään niitä. Juuri niiden käyttö paljastaa sinulle niiden merkityksen ja osoittaa sinulle, että ne ovat tosia.
Vain seuraava on tärkeätä muistaa: sinun ei tarvitse uskoa harjoitusten opetuksiin, ei hyväksyä niitä eikä edes suhtautua niihin myönteisesti. Joitakin niistä saatat vastustaa [egosi vastustaa] aktiivisesti. Millään tällaisella ei ole mitään merkitystä, eikä se vähennä harjoitusten tehoa. Älä anna itsesi poiketa työkirjan opetusten sovelluksista, vaan käytä niitä, olkootpa reaktiosi opetuksiin millaiset tahansa. Yhtään enempää sinulta ei vaadita."

OPETTAJAN KÄSIKIRJA käsittelee ja selvittää useimmin esille tulevia Kurssiin liittyviä kysymyksiä ja Kurssissa käytettyjen keskeisten käsitteiden sisältöä. Tämä osa kirjasta on ehkä kaikkein helppolukuisin. Tekstiosan ymmärtämistä voi helpottaa, jos Kurssin opiskelun aloittaa Opettajan käsikirjasta. Tässä osassa määritellään kuinka Kurssissa ymmärretään mm. seuraavat käsitteet: Mieli, henki, ihme, anteeksianto, todellinen havaintomaailma, Jeesus, Kristus, Pyhä Henki, ylösnousemus, kuolema, Jumalan rauha, menneet elämät jne.

Opettajan käsikirjasta sivulta 90:

"Ei ole olemassa muuta kuin Jumalan Tahto. Me emme voi tehdä muuta kuin mennä olemattomuudesta kaikkeuteen, helvetistä Taivaaseen. Onko se mikään matka? Ei, ei totuudessa, koska totuus ei mene minnekään. Mutta harhat muuttavat tilasta toiseen, ajasta toiseen. Viimeinen askelkaan ei ole muuta kuin olotilan muutos.
Jumalaa ei voida nähdä, Hänet voidaan vain ymmärtää." 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kun osallistut kommentointiin - avoimella ja elämäniloisella mielellä <3